Du är här: För besökare Seminarier

Nya kunskaper i seminarietälten!

Program 2019 (med reservation för ändringar):

Tält 1

Onsdag 3 juli
09.30 Hybridhöstkorn – dörröppnare för lönsammare växtföljd? Mats Olsson Sörensson, Syngenta
10.00 Vart tar allt stöldgods vägen? Leif Svensson, Smart DNA
11.00 Spetsar och tallrikars påverkan på markstruturen. Magnus Samuelsson, Väderstad
11.30 Underhåll av öppna diken – regelverk och teknik. Jon Wessling, LRF Mälardalen
12.00 Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra? Per Widén, Jordbruksverkets växtskyddscentraler
12.30 Så förbygger du problem med skadegörare och ogräs. Eva Mellqvist, Jordbruksverkets växtskyddscentraler
13.00 Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i krångliga personalrelaterade situationer – Vad kan och får arbetsgivaren göra? Lars-Olov Söderberg, Gröna arbetsgivare
13.30 Finansiell spannmålshandel, Mathias Schenström, Lantmännen
14.00 Blixt och Dunder! Torbjörn Andersson, Dina försäkringar 

Torsdag 4 juli
09.30 Blixt och Dunder! Torbjörn Andersson, Dina försäkringar
10.00 Vart tar allt stöldgods vägen? Leif Svensson, Smart DNA
11.00 Spetsar och tallrikars påverkan på markstruturen. Magnus Samuelsson, Väderstad
11.30 Mellangrödor  artval och insåningsteknik. Husållningssällskapet
12.00 Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra? Per Widén, Jordbruksverkets växtskyddscentraler
12.30 Så förbygger du problem med skadegörare och ogräs. Eva Mellqvist, Jordbruksverkets växtskyddscentraler
13.00 Mellangrödor i växtföljden- med växtskyddsperspektiv. Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet
13.30 Precisionsodling. Camilla Persson och Johan Wågstam, Lantmännen
14.00 Kan bakterietillförsel få flytgödsel att lukta mindre? EiP projekt. Zahra Omer, Hushållningssällskapet

Tält 2

Onsdag 3 juli
09.30 KRAV: starkare varumärke med bonden i fokus, Linus Källander, KRAV
10.00 Vill du hänga med på ekomarknaden? - Appen Ekoförmedlingen och prisbevakning för ekobonden. Oscar Franzén och Helena Friis, Ekologiska Lantbrukarna
11.00 Ge ditt lantbruk Energifrihet! Håkan Lindberg, El av Sol
11.30 Producera grön el av sol på gården. Swedbank & Sparbankerna i samarbete med EON.
12.00 1700 tackor utan fårhus, Peter Helén
12.30 Nyttjanderätter – arrenden, hyror mm. Tillgång eller belastning för en fastighet!? Per Nilsson, LRF Konsult  13.00 Framtidens digitala jordbruk: En framtidsspaning. Håkan Lindström, LRF
13.30 forts. Framtidens digitala jordbruk: En framtidsspaning 
14.00 Vad utmärker ett lyckat generationsskifte?! Rickard Josefsson, LRF Konsult

Torsdag 4 juli  
09.30 Hybridhöstkorn – dörröppnare för lönsammare växtföljd? Mats Olsson Sörensson, Syngenta
10.00 Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i krångliga personalrelaterade situationer – Vad kan och får arbetsgivaren göra? Lars-Olov Söderberg, Gröna arbetsgivare
11.00 Ge ditt lantbruk Energifrihet! Håkan Lindberg, El av Sol
11.30 Nyttjanderätter – arrenden, hyror mm. Tillgång eller belastning för en fastighet!? Per Nilsson, LRF Konsult
12.00 1700 tackor utan fårhus, Peter Helén
12.30 Producera grön el av sol på gården. wedbank & Sparbankerna i samarbete med EON.
13.00 Kan jag köra med biodrivmedel i min traktor? Niklas Bergman, LRF 
13.30 Vad utmärker ett lyckat generationsskifte?! Rickard Josefson, LRF Konsult
14.00 Precisionsodling på svenska, Hushållningssällskapet