Välkommen att hålla seminarium på Brunnby!

På Brunnby Lantbrukardagar finns två seminarietält som vardera rymmer 50 åhörare. Boka din seminarietid senast den 31 maj.

Tälten är utrustade med ljud, bildutrustning och ett informationsbord för dina broschyrer eller annat informationsmaterial. Medtag egen sticka för trådlöst internet om du behöver det.

Seminarietiden är 20 minuter exklusive förberedelsetid på 10 minuter. Här finns dator, projektor, duk och ljud, personlig hjälp och teknisk support om du behöver. Dessutom marknadsför vi seminarierna här på hemsidan, på Facebook och i mässtidningen.

Vi förbehåller oss rätten att välja bland inkomna önskemål om seminarieämnen för att sätta samman ett intressant program. 

Utställare som håller seminarier ska marknadsföra detta i sin monter.

Boka din seminarietid direkt i Anmälningssformuläret eller kontakta:

Eva Edin 070-395 25 85, eva.edin@hushallningssallskapet.se